Filmska banka

  Anica Kumer

  Gluma u filmovima:

1982 - Učna leta izumitelja Polža (Đačke godine izumitelja Polža)
kao Violetina majka