Filmska banka

  Anica Kumer

  Gluma u filmovima:

1982 - Ucna leta izumitelja Polza
kao Violetina majka