Filmska banka

  Jure Čemernik

  Gluma u filmovima:

1982 - Učna leta izumitelja Polža (Đačke godine izumitelja Polža)
kao cepač ulaznica