Filmska banka

  Jure Cemernik

  Gluma u filmovima:

1982 - Ucna leta izumitelja Polza
kao cepac ulaznica