Filmska banka

  Dejan Aćimović

  Gluma u filmovima:

1991 - Čaruga
1997 - Božić u Beču
kao gardist
1998 - Zbogum na dvadesetiot vek (Zbogom 20ti vek)
1999 - Četverored
kao Šaban
2000 - Je li jasno, prijatelju?
kao zatvorski čuvar

Biografija:
Dejan Aćimović je gimnaziju završio 1981. u Čapljini (BIH), a Akademiju dramskih umetnosti u Zagrebu 1986. Od 1987. s angažmanom je u Zagrebačkom kazalištu mladih. Glumio je u mnogim kazališnim predstavama: "Kurlani M. Božić, "Antigona" Sofoklo, "Cymbelline" W. Shakespeare, "Dundo Maroje" M. Držić (režija Krešimir Dolenčić), "Dundo Maroje" (režija Paolo Magelli), "Romeo i Julija" W. Shakespeare (režija Joško Juvančić), "Ecce Homo" S. P. Novak, "Zalamejski sudac" Calderon de la Barca (režija Božidar Violić), "Hecuba" M. Držić (režija Ivica Boban), "Orestija" Eschil, "Bauhaus" S. Šnajder (režija Paolo Magelli), "Smrt Stjepana Radića" T. Bakarić, "Nacija" K. Sternheim (režija Paolo Magelli), "Zastave" M. Krleža (G. PAro), "Knjiga o džungli" Kiepling (režija Janusz Kica), "Ostavka" Č. Prica, "Magic and Loss" F. Bruckner (režija E. Miler), "San Ivanjske noći" W. Shakespeare (režija Janusz Kica), "Ratni profiteri u Hrvata" N. Stazić, "Tri mušketira" A. Dumas (režija Janusz Kica), "Julije Cezar" W. Shakespeare (režija Janusz Kica), filmovima: "Život sa stricem" K. Papić, "Diploma za smrt" Ž. Tomić, "Čaruga" R. Grlić, "Zlatne godine" D. Žmegač, "Ljeto za sjećanje" B. Gamulin, "Prolazi sve" G. Pavletić, "Felix" B. Šprajc, "Peacemaker" Mimi Leder, "Good-bye twentieth century" Mitrevski and Popovski, "Hrvatska Bogorodica" N. Hitrec, "Četverored" J. Sedlar, "Je li jasno, prijatelju?" D. Aćimović) i televizijskim serijama i dramama: "Vučjak", "Dvije karte za grad", "Dosije", "Stranac", "Tajanstveno pismo", "Koštane zvijezde", "Vukovar se vraća kući", "Gornja granica"...
Režija
Scenario