Filmska banka

  Ljubo Zečević

  Gluma u filmovima:

1986 - San o ruži
1999 - Bogorodica
kao Blašković
2000 - Je li jasno, prijatelju?