La banque du film

  Antonie de Clermont-Tonnerre

  La production des films:

1998 - Baril de poudre

La biographie:
Posto je radio kao kulturni i komunikacioni savetnik Francuskog Premijera od 1974 do 1979, Antoine de Clermont-Tonnerre postao je Predsednik Societé Françaisé de Production (SFP) Januara 1979. Napustio je SFP Jula 1981 da bi postao Predsednik Editions Mondiales, jednog od najve‘ih izdavaèa èasopisa u Francuskoj. Ovde je razluèio kompanijine aktivnosti na polja filma i televizije, stvaraju‘i REVCOM u 1984 i nabavljaju‘i Les Films Ariane u 1986. Januara 1992, on je sa svojom zenom Martine de Clermont-Tonnerre osnovao svoju produkcionu ku‘u, MACT Productions. On je trenutni VicePredsednik Chambre Syndicale des Producteurs de Films, najve‘e unije filmskih producenata u Francuskoj.