La banque du film

  Sergej Trifunovi‘

  Le jeu dans les films:

1995 - Tuda Amerika
comme Lukas
1995 - Ubistvo s predumisljajem
comme Krsman Jaksi‘
1998 - Baril de poudre
comme mladi‘ koji uzima taoce u autobusu
1998 - Spasitelj (Savior)
comme Goran
1998 - Le Frelon
comme Miljaim
2001 - Munje
comme Pop

La biographie:
Roden 3 Septiembra 1972 u Mostaru od oca glumca i majke pravnice, Sergej Trifunovi‘ se pojavio na sceni i napravio filmski debi u ranom uzrastu. Jos uvek studira na Beogradskoj Akademiji Dramskih Umetnosti gde se upisao 1990; redovno se pojavljivao u Teatarskoj Skoli, istièu‘i se u ulozi Petru‘a u "Ukro‘ena goropad." Trifunovi‘ otelovljuje retku eneriju Jgoslovenske mlade generacije; jednako komotan na sceni i ekranu, radio je neprekidno od svog upeèatljivog debija u Paskaljevi‘evoj Tudoj Americi kao Lukas. Kao izvodaè sa dobrim engleskim izgovorom, nedavno se pojavio u Spasiocu sa Denisom Quaidom i Nastassjom Kinski.