Filmska banka

  Šahim Šišić

  Snimatelj u filmovima:

1990 - Sex - partijski neprijatelj br. 1