Filmska banka

  Sava Aćin

  Scenografija za filmove:

1977 - Ljubavni život Budimira Trajkovića
1978 - Trener
1980 - Pozorišna veza
1981 - Erogena zona
1985 - Bal na vodi
1991 - Noć u kući moje majke