Filmska banka

  Bora Ćosić

  Scenario za filmove:

1963 - Desant na Drvar
1971 - Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji