Filmska banka

  Forum, Sarajevo

  Produkcija filmova:

1985 - Otac na službenom putu
1986 - Od zlata jabuka
1986 - Lijepe žene prolaze kroz grad
1989 - Dom za vešanje
1990 - Gluvi barut
1991 - Moj brat Aleksa