Filmska banka

  Studio film, Sarajevo

  Produkcija filmova:

1968 - Opatica i komesar
1968 - Ram za sliku moje majke
1968 - Uđi, ako hoćeš
1970 - Draga Irena!
1970 - Život je masovna pojava
1971 - Ovčar