Filmska banka

  Lovćen Film, Crna Gora

  Produkcija filmova:

1955 - Lažni car
1956 - U mreži
1956 - Zle pare
1957 - Krvava košulja
1958 - Tri koraka u prazno
1960 - Dan četrnaesti
1961 - Ne diraj u sreću
1961 - Nebeski odred
1963 - Muškarci
1965 - Provereno nema mina