Filmska banka

  Đelo Jusić

  Muzika za filmove:

1969 - Moja strana sveta
1974 - Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja