Filmska banka

  Milo Ćipra

  Muzika za filmove:

1949 - Zastava
1955 - Jubilej gospodina Ikla
1956 - Opsada
1957 - Nije bilo uzalud