Filmska banka

  Borivoje Simić

  Muzika za filmove:

1954 - Sumnjivo lice
1957 - Pop Ćira I pop Spira
1958 - Tri koraka u prazno
1958 - Pogon B
1959 - Vetar je stao pred zoru
1960 - Diližansa snova
1962 - Dr
1964 - Put oko sveta