Filmska banka

  Ružica Cvingl

  Montaža filmova:

1961 - Veliko suđenje
1962 - Krst Rakoč
1964 - Vrtlog
1989 - Žena s krajolikom