Filmska banka

  Boris Tesija

  Montaža filmova:

1953 - Kameni horizonti
1956 - Ne okreći se sine
1957 - Naši se putovi razilaze
1961 - Carevo novo ruho
1967 - Crne ptice