Filmska banka

  Svi domaći filmovi:

  Snimljeni godine:

1964
Narodni poslanik
Na mesto građanine pokorni
Vrtlog
Nikoletina Bursać
Pod istim nebom
Zarota (Zavera)
Pravo stanje stvari
Prometej s otoka Viševice
Ne joči, Peter (Ne plači, Petre)
Svanuće
Dobra kob
Čovek iz hrastove šume
Muški izlet
Put oko sveta
Službeni položaj
Lito vilovito
Izdajnik
Marš na Drinu

Spisak filmova iz 1960-tih godina.