Filmska banka

  Dina Rutić

  Gluma u filmovima:

1964 - Prometej s otoka Viševice
1968 - Opatica i komesar
1969 - Nizvodno od Sunca
1970 - Draga Irena!
1971 - 19 djevojaka i mornar
1973 - Sutjeska
1975 - Dečak i violina