Filmska banka

  Gojko Šantić

  Gluma u filmovima:

1968 - U raskoraku
1980 - Svetozar Marković
1981 - Dorotej
kao Dorotej
1989 - Atoski vrtovi - preobraženje