Filmska banka

  Koviljka Konstantinović

  Gluma u filmovima:

1929 - Kroz buru i oganj