Filmska banka

  Stamenko Đurđević

  Gluma u filmovima:

1929 - Kroz buru i oganj
kao Stamenko