Filmska banka

  Andrej Kurent

  Gluma u filmovima:

1948 - Na svoji zemlji
1955 - Devojka i hrast
1960 - Veselica
1964 - Ne joči, Peter (Ne plači, Petre)
kao komandir
1964 - Zarota (Zavera)
1965 - Istim putem se ne vraćaj
1966 - Amandus
kao buntovnik
1985 - Naš človek (Naš čovek)
1989 - Kavarna Astoria (Kafana Astorija)
kao drug predsednik