Filmska banka

  Angel Palasev

  Gluma u filmovima:

1978 - Bravo maestro
1982 - Nemir
1996 - Sedma kronika
kao poštar