La banque du film

  Karpo Aćimović-Godina

  L'opérateur des films:

1969 - Rani radovi
1971 - Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji
1975 - Muke po Mati
1978 - Okupacija u 26 slika
1980 - Splav meduze
1982 - Rdeèi boogie (Crveni bugi)
1984 - Mala pljaèka vlaka
1984 - Ujed anđela
1987 - Bio jednom jedan Sneško
1988 - Put na jug
1989 - Žena s krajolikom
Réalisation
Le montage