La banque du film

  Janez Kališnik

  L'opérateur des films:

1955 - Kala
1960 - X - 25 javlja
1961 - Ples v dežju
1962 - Pešèani grad
1962 - Srešćemo se veèeras
1967 - Grajski biki
1971 - Mirisi, zlato i tamjan