La banque du film

  Andrija Pivèević

  L'opérateur des films:

1977 - Ludi dani
1983 - Medeni mjesec
1985 - Crveni i crni
1985 - Kuća na pijesku
1986 - Veèernja zvona
1988 - Haloa - praznik kurvi
1989 - Povratak Katarine Kožul