La banque du film

  Stanislav Dobrina

  La scénographie des films:

1979 - Daj što daš
1980 - Izgubljeni zavièaj
1981 - Samo jednom se ljubi
1984 - U raljama života
1985 - Horvatov izbor
1987 - Oficir sa ružom
1988 - Sokol ga nije volio