La banque du film

  Ivanka Vukasović

  Le montage des films:

1968 - Nevinost bez zaštite
1968 - Višnja na Tašmajdanu
1969 - Bog je umro uzalud
1971 - W.R. Misterije organizma
1971 - Balada o svirepom
1973 - Paja i Jare - kamiondžije
1973 - Bombaši
1974 - Partizani
1978 - Tren
1983 - Èovek sa èetiri noge
Le scénographie