La banque du film

  Katarina Stojanović

  Le montage des films:

1955 - Lažni car
1956 - Zle pare
1958 - Èetiri kilometra na sat
1959 - Campo Mamula
1960 - Dan èetrnaesti
1961 - Solunski atentatori
1961 - Karolina Rijeèka
1961 - Izbiraèica
1962 - Prozvan je i V-3
1962 - Obraèun
1963 - Kozara
1963 - Desant na Drvar
1964 - Marš na Drinu
1965 - Èovik od svita
1966 - Do pobede i dalje
1966 - Gorke trave (Bittere Kräuter)
1967 - Ljubavni sluèaj ili tragedija službenice PTT
1967 - Nož
1968 - Goli èovik
1968 - Vuk sa Prokletija (Uka i bjeshkave te nemuna)
1968 - Biće skoro propast sveta (Il pleut dans mon village)
1969 - Ubistvo na podmukao i svirep naèin i iz niskih pobuda
1971 - Klopka za generala
1972 - Kako umreti
1973 - Begunac
1974 - SB zatvara krug
1974 - Užièka Republika
1976 - Devojaèki most
1976 - Vrhovi Zelengore
1979 - Poslednja trka
1980 - Dani od snova
1981 - Neka druga žena
1982 - Zalazak sunca
1983 - Mahovina na asfaltu
1984 - Opasni trag
1987 - Lager Niš