La banque du film

  Krunoslav Šarić

  Le jeu dans les films:

1979 - Jovana Lukina
1979 - Pakleni otok
1984 - Mala pljaèka vlaka
1985 - Ljubavna pisma s predumišljajem
1986 - Veèernja zvona
1988 - Sokol ga nije volio
1990 - Ljeto za sjećanje
1991 - Krhotine
1991 - Vrijeme ratnika
comme Legija
1992 - Kamenita vrata
1994 - Vukovar se vraća kući
1995 - Garcia