La banque du film

  Dina Rutić

  Le jeu dans les films:

1964 - Prometej s otoka Viševice
1968 - Opatica i komesar
1969 - Nizvodno od Sunca
1970 - Draga Irena!
1971 - 19 djevojaka i mornar
1973 - Sutjeska
1975 - Deèak i violina