La banque du film

  Voja Mirić

  Le jeu dans les films:

1962 - Èudna devojka
comme Nenad
1963 - U sukobu
1964 - Službeni položaj
1965 - Dani iskušenja
1965 - Druga strana medalje
1965 - Tri
1966 - Do pobede i dalje
1967 - Crne ptice
1967 - Koraci kroz maglu
1967 - Nemirni
1968 - Brat doktora Homera
comme doktor Homer
1969 - Oseka
1971 - Klopka za generala
1972 - Valter brani Sarajevo
1974 - Derviš i smrt
1974 - Otpisani
comme Dr. Bolić
1974 - SB zatvara krug
1975 - Crvena zemlja
1976 - Vagon li
1976 - Vrhovi Zelengore
1978 - Dvoboj za južnu prugu
comme bombaš
1979 - Trofej
1981 - Neka druga žena
comme Dr. Simić
1983 - Nabujala reka

La biographie:
Rođen je u Trsteniku 7. IV 1933 godine. Diplomirao je glumu (1980) na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu . Poèetkom pedestih godina na stažu u Jugoslovenskome dramskom pozorištu u Beogradu, 1955/56. Èlan je Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu , od 1957 - 1961godine Beogradskoga dramskog pozorišta, a od 1962 godine u statusu je slobodnog umetnika; otada nastupa gotovo iskljuèivo na filmu I televiziji, dok u pozorištu tek povremeno gostuje. Filmsku karijeru zapoèinje glavnom ulogom studenta u ÈUDNOJ DEVOJCI (1962) J. Živanovića, a potom se posebno istièe u sledećim filmovima: U SUKOBU (J. Babiè, 1963), kao mladi doktor u generacijskom sukobu, SLUŽBENI POLOŽAJ (F. Hadžić, 1964, Srebrna arena na festivalu u Puli), kao privatni preduzetnik koji zloupotrebljava svoj položaj, TRI (A. Petrović, 1965), kao komesar, CRNE PTICE (E. Galić, 1967), kao ilegalac, I DERVIŠ I SMRT (Z. Velimirović, 1974), dge je za naslovnu ulogu derviša Ahmeda Nurudina nagrađen Grand Prixom na festivalu glumaèkih ostvarenja u Nišu. Od 1980 godine upravnik je beogradskog Pozorišta na Terazijama, a od 1985 godine direktor je Inex filma iz Beograda. Aktivan je I ugledan društveni radnik.