La banque du film

  Petre Prlièko

  Le jeu dans les films:

1952 - Frosina
comme Kuzman
1955 - Volèa nok (Vuèja noć)
1958 - Miss Ston
1959 - Viza zla
1960 - Kapetan Leši
1961 - Mirno leto
1961 - Parèe plavog neba
1961 - Solunski atentatori
1962 - Obraèun
comme Šok
1963 - Nevesinjska puška
1964 - Marš na Drinu
comme Trajko
1964 - Narodni poslanik
1965 - Dani iskušenja
1965 - Istim putem se ne vraćaj
1966 - Do pobede i dalje
1967 - Kuda posle kiše
1967 - Makedonska krvava svadba
1967 - Memento
1968 - Brat doktora Homera
comme lekar
1968 - Planina gneva
1969 - Republika u plamenu
1974 - Kapetan Mikula Mali
1974 - Užièka Republika
comme pekar Pera

La biographie:
Filmski, pozorišni i TV-glumac, rodio se u Velesu 13.3.1907. Godine 1923. pridružuje se putujućoj družini M. Lazića. Od 1939. èlan je Narodnog pozorišta u Skoplju. Na filmu je od 1952. u glavnim i sporednim karakternim ulogama. Naroèito se istièu uloge u filmovima Frosina (V. Nanović, 1952), Vuèja noć (F. Štiglic, 1953) i Kuda posle kiše (V. Slijepèević, 1967). Nosilac je velikog broja nagrada i odlikovanja za umetnièki rad, kao npr. nagrade AVNOJ-a, nagrade "Branko Gavella", Ordena zasluga, Ordena rada sa crvenom zastavom itd. Objavio je i nekoliko pozorišnih komada.