La banque du film

  Hermina Pipinić

  Le jeu dans les films:

1959 - Piko
1959 - Vetar je stao pred zoru
1960 - Dan èetrnaesti
1960 - Kota 905
1961 - Karolina Rijeèka
1962 - Prozvan je i V-3
1962 - Sjenka slave
1963 - Dvostruki obruè
1963 - Opasni put
1965 - Glasam za ljubav
1966 - Sedmi kontinent
comme majka belog deèaka
1967 - Pošalji èoveka u pola dva
1973 - Kronika jednog zloèina
1975 - Muke po Mati
1977 - Ludi dani

La biographie:
Glumica, rodila se u Zagrebu 1.5.1928. Pohađala je glumaèku školu u Zagrebu. Na filmu debituje 1955. sporednom ulogom u Milionima na otoku B. Bauera, dok prekretnicu u karijeri doživljava znaèajnom ulogom u Cesti dugoj godinu dana (1958) G. De Santisa. Otada se posvećuje samo filmu i televiziji. Istakla se u ulogama iz NOB-a Kota 905 (M. Relja, 1960) i Dvostruki obruè (N. Tanhofer, 1963). Od kraja 60-ih godina sve èešće snima u koprodukcijskim filmovima i TV-serijama kao npr. Jama i General.