La banque du film

  Viktor Starèi‘

  Le jeu dans les films:

1930 - Gresnica bez greha
1953 - Nevjera
1953 - Opstinsko dete
1954 - Anika's times
comme koèijas
1955 - Dva zrna grozda
1955 - Lazni car
1957 - Zenica
1960 - Dan èetrnaesti
1961 - Ne diraj u sre‘u
1962 - Medaljon sa tri srca
1962 - Sasa
1962 - Sres‘emo se veèeras
1966 - Sedmi kontinent
comme struènjak na konferenciji
1967 - Dim
1971 - Ovèar
1977 - Bestije
1977 - Miris poljskog cve‘a
1978 - Ljubav i bijes

La biographie:
Filmski, pozorisni i TV-glumac, rodio se u Rusèuku, Bugarska, 11.5.1901. umro 1.6.1980. u Beogradu. Sin Istranina, graditelja pruga u Maloj Aziji, Grèkoj, Rumuniji i majke Francuskinje. Zive‘i nomadskim zivotom zavrsio je svega dva razreda osnovne skole. 1919 primljen je za èlana opernog zbora Narodnog pozorista u Beogradu, gde dobija i poneku beznaèajnu ulogu u komadima. Od osnivanja pa do smrti bio je èlan Jugoslovenskog dramskog pozorista. Doajen jugoslovenskog teatra, igrao je po svojoj proceni u vise od 500 uloga. Prvu filmsku ulogu, lopova Lajosa, igrao je u Gresnici bez greha (1927) K. Novakovi‘a. Posle rata glumio je glavnu ulogu u filmu Opstinsko dete (1953, P. Dordevi‘). Za ulogu u filmu Dan èetrnaesti (Z. Velimirovi‘, 1960. nagraden je na festivalu u Puli). Za svoj umetnièki rad dobio je niz nagrada i priznanja: dve na Sterijinom pozorju, Sedmojulsku nagradu SR Srbije 1964. i druge. Od 1949. bio je 10 godina profesor glume na Pozorisnoj akademiji u Beogradu, odgojivsi niz poznatih glumaca.