La banque du film

  Miranda Caharija

  Le jeu dans les films:

1965 - Istim putem se ne vraćaj
1976 - Vdovstvo Karoline Zasler
comme Korlova supruga
1985 - Na istarski naèin
1985 - Naš èlovek (Naš èovek)
comme Sonja
1997 - Outsider
comme Seadova majka