La banque du film

  Ljubiša Jovanović

  Le jeu dans les films:

1947 - Slavica
comme Ivo
1949 - Prièa o fabrici
1950 - Èudotvorni maè
comme starac
1951 - Deèak Mita
1951 - Poslednji dan
1953 - Bila sam jaèa
1955 - Lažni car
1956 - Potraga
comme direktor
1959 - Vetar je stao pred zoru
1960 - Drug predsednik centarfor
comme sudija
1960 - Rat
1961 - Ne diraj u sreću
1961 - Velika turneja
1962 - Maèak pod šljemom
1964 - Marš na Drinu
comme general Stepa Stepanović
1969 - Krvava bajka

La biographie:
Pozorišni i filmski glumac, rodio se u Šapcu 1.10.1908. umro 15.7.1971. u Beogradu. Završio je uèiteljsku školu u Šapcu. Jedna od najistaknutijih liènosti jugoslovenske pozorišne umetnosti. Glumom se bavio od 1925. prvo kao amater u Šapcu. Pohađao je teèajeve glume u Pragu ili Berlinu, i Narodnom pozorištu u Beogradu. Od 1961. èlan je Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Od prvog posleratnog filma, Slavica (V. Afrić, 1947), nastupa do kraja života u filmovima Prièa o fabrici 1949, Poslednji dan 1951, Èudotvorni maè 1950 i Vetar je stao pred zoru 1959. Zatim Velika turneja 1961, Maèak pod šlemom 1962 itd. Igrao je i u kratkometražnim filmovima Njegoš (V. Stojanović,1951) i Manevar (S. Zaninović, 1969) te povremeno na televiziji. Dobitnik je nagrade AVNOJ-a, Sedmojulske nagrade, Oktobarske nagrade grada Beograda, više nagrada za glumu na Sterijinom pozorju i niza drugih priznanja.