La banque du film

  Severin Bijelić

  Le jeu dans les films:

1951 - Poslednji dan
1953 - Nevjera
1954 - Anika's times
comme Paša
1955 - Dva zrna grožđa
1955 - Ešalon doktora M.
1955 - Pesma sa Kumbare
comme èamdžija
1956 - Poslednji kolosek
1956 - Veliki i mali
comme Ilija
1958 - Crni biseri
1958 - Gospođa ministarka
1959 - Pukotina raja
1959 - Sam
1960 - Drug predsednik centarfor
comme Mirko
1960 - Ljubav i moda
1962 - Medaljon sa tri srca
1962 - Saša
1963 - Èovek sa fotografije
1963 - Dvostruki obruè
1964 - Narodni poslanik
1966 - Kako su se voleli Romeo i Julija
comme Romeo
1967 - Buđenje pacova
1967 - Divlje senke
1967 - Kad budem mrtav i beo
1967 - Palma među palmama
1968 - Pohod
1968 - Quo vadis Živorade
1969 - Vrane
comme Nemac
1969 - Zaseda
comme Jokić
1971 - Ovèar

La biographie:
Rođen je u Beogradu 10. II 1921, a preminu u istom gradu 28.VII 1972 godine. Uèio je trgovaèku školu u Beogradu I bavio se vrhunskim sportom (istaknuti plivaè); upravo bav eći se sportom, poginuo je na moru. Èlan Narodnog pozorišta u Beogradu od 1949., isticao se, u pozorištu, na filmu I televiziji, glumaèkom spontanošću I smislom za humor, a osobito sposobnošću poistovećivanja s likom obiènog èoveka, kojega je najèešće tumaèio. Igrao je u više od 30 filmova. Znaèajnija ostvarenja da je u filmovima NEVJERA (1953), ANIKINA VREMENA (1954) I VELIKI I MALI (1956) V. Pogaèića, BUĐENJE PACOVA (1967), KAD BUDEM MRTAV I BEO (1967) I ZASEDA (1969), Ž. Pavlovića, PESMA SA KUMBARE (1955) R. Novakovića, EŠALON DOKTORA M. (1955) Ž. Mitrovića, CRNI BISERI (1958) T. Janića, GOSPOĐA MINISTARKA (1958) Ž. Skrigina, DVOSTRUKI OBRUÈ (1963), N. Tanhofera, DIVLJE SENKE (1967) K. Rakonjca I dr.