La banque du film

  Mustafa Nadarevi‘

  Le jeu dans les films:

1968 - Gravitacija ili fantastièna mladost èinovnika Borisa Hor vata
1982 - Kiklop
comme Don Fernando
1982 - Miris dunja
1982 - Zloèin u skoli
1984 - Mala pljaèka vlaka
1984 - U raljama zivota
1984 - Zadarski memento
1985 - Horvatov izbor
comme Benèina
1985 - Ljubavna pisma s predumisljajem
1985 - Otac na sluzbenom putu
1986 - Dobrovoljci
1986 - Veèernja zvona
1987 - Ve‘ videno
comme Mihajlo
1987 - Zloèinci
1988 - Klopka
comme Sasa
1988 - Zaboravljeni
1989 - Glembajevi
comme Leone Glembaj
1989 - Kuduz
1989 - Povratak Katarine Kozul
1990 - Gluvi barut
1991 - Duka Begovi‘
1991 - Praznik u Sarajevu
1991 - Prièa iz Hrvatske
1991 - Srèna dama (dama Herc)
comme Boris
1993 - Kontesa Dora
1994 - Vukovar se vra‘a ku‘i
1995 - Gospa
comme major Stevi‘
1995 - Isprani
1996 - Le Cercle parfait
comme Hamza
1999 - Èetverored
comme umiljati kapetan
2000 - Je li jasno, prijatelju?
2001 - Nièija zemlja