La banque du film


   
Jevreji dolaze

Genre:
Le drame social

Réalisation:
Prvoslav Marić

Le résumé:
U jednom vojvođanskom dvorcu teku pripreme za pozorišnu predstavu koju će izvesti èlanovi Saveza slepih. U zajednici sa Maticom iseljenika, predstava se priprema za Jevreje koji dolaze iz Amerike da bi videli gde su im preci stradali 1942. godine, za vreme racije u Novom Sadu. Radnja predstave treba da se odvija prema autentiènim prièama svedoka koji su preživeli taj tragièni događaj. Međutim, inicijatori predstave u stvari manipulišu slepima i žele da tom ljudskom dramom ganu Jevreje da bi dobili što više novaca...

Le producent:
Ikar film, Novi Sad, Centar film, Beograd, RTV Novi Sad, RTV Beograd

Le scénario:
Prvoslav Marić, Milorad Grujić

La musique:
Predrag Vranešević, Mladen Vranešević

Camera:
Radoslav Vladić

Le scénographie:
Radoslav Mihajlović

Le costumographie:
Jasmina Sanader

Le pays de l'origine:
Srbija

Le montage:
Slobodan Jandrić

La durée:
100 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
21.7.1992.Les acteurs:

Aleksandar Gajin
Aleksandra Pleskonjić-Ilić
Goran Šušljik
Ivan Hajtl
Ivana Pejèić
Ljiljana Bićanin
Meto Jovanovski
Milica Radaković
Miroslava Kmeć
Mladen Andrejević
Mladen Dražetin
Predrag Ejdus
Ratko Radivojević
Slobodan Ćustić
Stevan Šalajić
Vladimir Kaćanski
Živa Markov

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd