La banque du film


   
Virdžina

Genre:
Le drame social

Réalisation:
Srđan Karanović

Le résumé:
U zabitom kršu na prostorima Kninske krajine, porodice bez muškog potomstva smatrane su ukletim i osuđenim na propast. Da bi se spasle prokletstva, te porodice su jedno od ženske dece proglašavale "virdžinom", tj. muškarcem, skrivajući istinu kao porodiènu tajnu. U jednoj takvoj porodici koja zna samo za krš, gudure, ovce i sv. Đurđa, svoga zaštitnika, najveće blago je sin koje nikako da dobiju. Zato će poslednja, tek rođena devojèica biti žrtvovana da postane "muško" uprkos bolu majke, kako bi kuća ponovo dobila naklonost zaštitnika - sveca. Osuđena da poništi sve žensko u sebi, da se bori sa sopstvenom prirodom i osećanjima, u trenutku kad se zaljubi u druga, poèinje da se buni svim bićem protiv usuda. Što se otac više trudi da nosi breme za oba muškarca, verujući da se sve može prikriti i pred svetom i pred svecom, sve se više gubi i pada. "Virdžina", uz pomoć mladića kojem otkriva tajnu, raskida sa starim životom i kreće, kao mnogi iz tog kraja, na put u Ameriku.

Le producent:
Centar film, Beograd, Maestro film, Zagreb, Constellation productions, Pariz, RTV Beograd

Le scénario:
Srđan Karanović

La musique:
Zoran Simjanović

Camera:
Slobodan Trninić

Le scénographie:
Nikola Pajić

Le costumographie:
Maja Galasso

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija, Hrvatska

Le montage:
Branka Èeperac

La durée:
100 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
5.4.1991.Les acteurs:

Igor Bjelan
Ina Gogalova
Marta Keler
Miodrag Krivokapić
Slađana Bebić
Slobodan Milovanović

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd