La banque du film


   
Plastièni Isus

Genre:
Le drame

Réalisation:
Lazar Stojanović

Le résumé:
Zagrepèanin Tom, bez sredstava za život, pokušava da se bavi filmom u Beogradu. Nekako preživljava uz žene koje ga prihvataju. On ne veruje ni u koga, ne poštuje ništa, osetljiv je na poredak i silu, na vođe i ideologije, u stalnom je sukobu sa važećim poretkom. Pošto ga je napustila luckasta Amerikanka, Tom se vezuje za ženu èiji je muž u inostranstvu. Kad ga ona izbaci, on se useli kod sestre njenog muža koja ga na kraju u nastupu ljubomore, ubije. Glavna radnja se odvija na fonu sitnih događaja svakodnevice i u kontekstu krupnih istorijskih kretanja pred 1968. godinu, sa preplitanjem savremenih i prošlih zbivanja, pod budnim okom vođa svih vrsta. U stvari, raznovrstan filmski materijal je jedino èime se Tom sa strašću bavio u svom životu.

Les informations ajouté:


Le producent:
Centar filmskih radnih zajednica SR Srbije, Akademija za pozorište, film i radio, Beograd, RTV Beograd

Le scénario:
Lazar Stojanović

Camera:
Branko Perak

Le scénographie:
Milica Ejdus

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Lazar Stojanović

La durée:
77 la minutage

La technique:
Standard, le color

Premiere:
13.12.1990.Les acteurs:

Svetlana Gligorijević
Tomislav Gotovac
Vukica Đilas

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd