La banque du film


   
Špadijer - jedan život

Genre:
Le drame de l'amour

Réalisation:
Miljenko Dereta

Le résumé:
Tridesetogodišnji novinar bez zaposlenja prihvata svakakve privremene poslove. Njegova kćerka iz prvog braka je u bolnici. Na jednom konkursu sretne mladu ženu koja iza sebe ima jedan neuspeli brak, sadašnjeg muža u Iraku i živi sa desetogodišnjim sinom. Njih dvoje zapoèinju zajednièki život. Međutim, kćerkino zdravlje se pogoršava, a san o novinarskom poslu sve je dalji. On pristaje da radi sve, ali je sve više svestan da, zapravo, ne radi ništa. I mlada žena se suoèava sa teškoćama - devojèica je i dalje teško bolesna, novinar obeshrabren, a njen drugi muž treba da se vrati iz Iraka...

Le producent:
Zvezda film, Novi Sad, RTV Novi Sad

Le scénario:
Deana Leskovar

La musique:
Slobodan Marković

Camera:
Rajko Ljubić

Le scénographie:
Nikola Teodorović

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Katarina Miletić

La durée:
108 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
20.6.1986.Les acteurs:

Boris Komnenić
Dalibor Đaković
Danilo Lazović
Katarina Duraković
Milica Radaković
Mira Furlan
Mira Gardinovaèki
Mladen Nelević
Petar Kralj
Semka Sokolović-Bertok
Tihomir Stanić

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd