La banque du film


   
Lazar

Genre:
Le 'drame ensuite de la guerre

Réalisation:
Aleksandar Fotez

Le résumé:
Prièa se odvija dvadesetak godina posle drugog svetskog rata i govori o raspadu i ponovnom utemeljavanju jedne seoske porodice. Majka je poludela, a sin onemeo što je posledica nasilja kojem su bili izloženi tokom rata. U danu u kojem se drama događa, majka sinu, po ko zna koji put, kazuje njihovo stradanje kako bi pred njim opravdala sebe kao indirektnog krivca njegove nesreće. Tokom prièanja sin iz infantilnosti u kojoj je ostao, mada dvadesetogodišnjak, sazreva u èoveka, svesnog i odgovornog...

Le producent:
Union film, Beograd, RTV Novi Sad

Le scénario:
Vidosav Stevanović

La musique:
Laza Ristovski

Camera:
Branko Ivatović

Le scénographie:
Stevo Škorić

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Vuksan Lukovac

La durée:
91 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
9.4.1984.Les acteurs:

Branimir Brstina
Branislav Jerinić
Danilo Lazović
Dragomir Bojanić-Gidra
Enver Petrovci
Josif Tatić
Marija Crnobori
Marija Vasiljević
Milan Srdoè
Milutin Butković
Mira Banjac
Žarko Laušević

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd