La banque du film


   
Varljivo leto ''68

Genre:
La comédie

Réalisation:
Goran Paskaljević

Le résumé:
U leto 1968. godine maturant stasava za ljubav. Zaljubljuje se u više žena, uglavnom zrelih i udatih. Potreba za "ženom života" dovodi ga u niz delikatnih i komiènih situacija što nervira njegovog oca, opštinskog sudiju, koji veruje da decu treba odgajati "èvrstom rukom". Maturanta izgleda mnogo ne zanimaju prelomni događaji 1968. godine, koji dopiru i do njegovog gradića. Kada najzad pronađe pravu i veliku ljubav, ona će iz određenih, tada društveno aktuelnih događaja, biti prekinuta. On će naglo sazreti uz saznanje da dva razlièita pojma, ljubav i politika, mogu da budu ponekad i sudbinski povezani.

Le producent:
Centar film, Beograd

Le scénario:
Gordan Mihić

La musique:
Zoran Hristić

Camera:
Aleksandar Petković

Le scénographie:
Miljen Kljaković (Kreka)

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Olga Kršljanin (Skrigin)

La durée:
91 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
31.1.1984.Les acteurs:

Danilo (Bata) Stojković
Ivana Mihić
Mija Aleksić
Mira Banjac
Neda Arnerić
Sanja Vejnović
Slavko Štimac

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd