La banque du film


   
Pejzaži u magli

Genre:
Le drame social

Réalisation:
Jovan Jovanović

Le résumé:
Život i sudbina grupe mladih narkomana iz Beograda kojoj se pridruži maloletna uèenica. Posle sukoba sa roditeljima i incidenta u školi, ona raskida ljubavnu vezu sa svojim mladićem i poèinje da živi sa narkomanom i prodavcem droge. Sa njim i ostalim narkomanima doživljava niz dramatiènih situacija, èak dospeva i u zatvor. Pokušava da se oslobodi droge, ali ne uspeva. Posle zatvora odbija da se vrati roditeljima i sa svojom prijateljicom, bivšom narkomankom, dogovori se da odu iz Beograda. Na žalost, umesto da otputuje, njen leš pronalaze deratizatori u jednom podrumu.

Le producent:
Union film, Beograd

Le scénario:
Jovan Jovanović

La musique:
Aleksandar Habić

Camera:
Radoslav Vladić, Miodrag Milošević

Le scénographie:
Vladimir Jovanović

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Jovan Jovanović

La durée:
113 la minutage

La technique:
Standard, le color

Premiere:
10.1.1984.Les acteurs:

Ana-Marija Petrièević
Karlo Bulić
Ljubomir Todorović
Milena Zupanèiè
Mirjana Stevović
Nada Vojinović
Rade Šerbedžija
Ratko Tankosić
Tatjana Jovanović
Tihomir Arsić
Velimir (Bata) Živojinović

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd