La banque du film


   
Još ovaj put

Genre:
Le drame social

Réalisation:
Dragan Kresoja

Le résumé:
Prièa o dvojici osuđenika, mladom Maksu koji trguje drogom i Džeku, višestrukom povratniku sa robije koji boluje od neizleèive bolesti. Maks se pre hapšenja venèa sa devojkom iz provincije, koja posle rođenja deteta, saznavši èime se njen muž bavi, zatraži razvod braka. Džek je uslovno pušten iz zatvora, a Maks koristi vikend. Obojica, zajedno sa Džekovom nevenèanom životnom saputnicom, kreću u potragu za Maksovom suprugom i sinom. Maks sreće oca koji je na vrhuncu karijere i sa kojim nikada nije mogao da uspostavi kontakt, pa ni sada kad mu je teško, jer saznaje da mu se žena neće vratiti. Džek umire, a Maksu, posle razgovora sa bratom, neizleèivim narkomanom, ostaje jedina mogućnost da se vrati ili ne vrati u zatvor.

Le producent:
CFS Košutnjak, Beograd, Croatia film

Le scénario:
Milan Jelić

La musique:
Mladen Vranešević, Predrag Vranešević

Camera:
Predrag Popović

Le scénographie:
Vladislav Lašić

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija, Hrvatska

Le montage:
Andrija Zafranović

La durée:
96 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
22.6.1983.Les acteurs:

Aleksandar Berèek
Branko Vidaković
Dragoljub Milosavljević-Gula
Dušan Janićijević
Josif Tatić
Milan Gutović
Milivoje (Mića) Tomić
Petar Lupa
Radmila Živković
Velimir (Bata) Živojinović
Vladislava (Vladica) Milosavljević

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd